Barometr

Barometr Turystyczny

Platforma do monitorowania turystyki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Założenia i cel projektu

Barometr Turystyczny służy monitorowaniu turystyki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Umożliwia identyfikację zjawisk „twardych” – statystyki liczby turystów, jak i zjawisk „miękkich” preferencje turystów. Dzięki zebranym informacjom, będzie można tworzyć analizy i raporty o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim a także określić popularność poszczególnych form turystyki, atrakcji turystycznych i miejsc. Udział w procesie gromadzenia danych jest dobrowolny i bezpłatny a im więcej podmiotów nawiąże współpracę w ramach barometru turystycznego, tym bardziej miarodajne i kompleksowe będą wyniki badań, których prezentacja będzie miała charakter zbiorczych zestawień bez danych od jednostkowych podmiotów.

Skontaktuj się z nami

Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3,
10-051 Olsztyn
tel. 89 52 16 900
barometr_turystyczny@warmia.mazury.pl